Information om mejl- och webbserver

Domäninställningar (DNS)

DNS administreras normalt av domänägaren utanför antonsson.info. I undantagsfall kan DNS hanteras av antonsson.info, mot en extra avgift.

Vill man testa webbsidan på servern innan man pekar om DNS:en kan man lägga till följande i sin hosts-fil:
109.74.8.99 dindomän.se

Följande DNS-inställningar ska användas vid användning av tjänsterna rörande mejl- och webbserver från antonsson.info:

A-pekare (för webbsida)

@ 109.74.8.99 (används för ”dindomän.se”)
www 109.74.8.99 (används för ”www.dindomän.se”)

MX-pekare (för mejl)

@ mx01.glesys.se.
@ mx02.glesys.se.

TXT-pekare (för SPF för mejl)

v=spf1 include:spf.glesys.se -all

Anslut med SFTP till servern

Server: antonsson.info (om egen domän är ompekad enl ovan kan egen domän användas)
Port: 2223
Användarnamn och lösenord finns under Webbkonto i Kontrollpanelens översikt, klicka på Visa teknisk information. I kontrollpanelen visas också hur mycket utrymme som används.

Webbinnehåll läggs i mappen som heter html. Ni har inte skrivrättigheter utanför denna mapp.

Exempel i FileZilla

Databasinställningar

Databasnamn, användarnamn och lösenord finns under Webbkonto i Kontrollpanelens översikt, klicka på Visa teknisk information.

Mejlinställningar

Webbmejlhttps://mail.glesys.se/

Server för inkommande mejl: mail.glesys.se
Port för IMAP (SSL): 993
Port för POP3 (SSL): 995

Server för utgående mejl: mail.glesys.se
Port för SMTP (SSL): 465 eller 2525

Alla anslutningar till servrarna ska autentiseras med hela mejladressen och lösenord.

den här sidan kan man byta lösenord på sitt konto.

kontrollpanelen visas hur mycket utrymme som varje mejlkonto använder och man kan även justera tillgängligt utrymme samt skapa eller ta bort konton och ändra lösenord.

Filter för SPAM-hantering: Mejlservern markerar i ämnesraden meddelanden som klassas som spam. För att filtrera bort dessa, klicka på ”Inställningar” i övre högra hörnet och sedan ”E-post regler & Autosvar”. Fyll i formuläret enligt nedan. Om man vill kan man välja att ta bort meddelandet istället för att flytta det till Spam-mappen.

Ytterligare information om mejl finns på https://glesys.se/kb/e-post.